دانلود شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱

نام نویسنده:سازمان برنامه بودجه
زبان:پارسی
تعداد صفحه:76
قالب:PDF
حجم:1 MB
دانلود شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱

دانلود شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱   پیمان :    پیمان ، مجموعه ای از اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقتنامه پیمان ، درج شده است .   شرایط خصوصی :   شرایط خصوصی ، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، با توجه به […]