دانلود کتاب تاریخ سال اول راهنمایی

نام نویسنده:آموزش و پرورش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:76
قالب:PDF
حجم:2.59 MB
دانلود کتاب تاریخ سال اول راهنمایی

دانلود کتاب تاریخ سال اول راهنمایی – تاریخ سرگذشت جامعه بشری است . ما در تاریخ با زندگی، عقاید و آداب و رسوم مردم در دوره های مختلف آشنا می شویم . هر کدام از مردمان دوره های گذشته، یادگارهایی از خوبی و بدی، و آبادانی و ویرانی باقی گذاشته اند. تاریخ، سرگذشت انسان های […]