دانلود کتاب آموزش اسکیت سرعت

نام نویسنده:پایگاه پرستو
زبان:پارسی
تعداد صفحه:29
قالب:PDF
حجم:1.31 MB
دانلود کتاب آموزش اسکیت سرعت

InLine سرعتی ، ورزشی است مرکب از عوامل مختلف که می تواند در گیر مجموعه متنوعی از محل و فضای زمین ، شرایط مسابقه ، و عوامل دیگری که در نتیجه یک مسابقه دخالت دارند باشد . شرکت کنندگان inline  سرعتی , به مراتب بیش از شرکت کنندگان پاتیناژ سرعتی نیازمند مهارتهای متنوع می باشند […]