دانلود کتاب تاسیسات بهداشتی ساختمان

نام نویسنده:آموزش و پرورش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:264
قالب:PDF
حجم:4.01 MB
دانلود کتاب تاسیسات بهداشتی ساختمان

این کتاب بر اساس برنامه مصوب و برای پاسخ گویی به نیازهای این بخش تدوین گردیده است . در بخش های مختلف این کتاب به تفکیک در زمینه روشهای تهیه ، تامین ، ازدیاد فشار و لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی از نظر تکنولوژی و محاسبات اولیه بحث می گردد . سپس موضوع […]