دانلود کتاب امنیت در شبکه های کامپیوتری

نام نویسنده:رامین صمد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:427
قالب:PDF
حجم:5.37 MB
دانلود کتاب امنیت در شبکه های کامپیوتری

دانلود کتاب امنیت در شبکه های کامپیوتری – امروزه امنیت شبکه یه مساله مهم برای ادارات و شرکت های دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است . تهدید های پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر ، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیتماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد . در بسیاری از صنایع […]