دانلود کتاب زندگی گالیله

نام نویسنده:برتولت برشت
مترجم:کاوه کردونی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:234
قالب:PDF
حجم:2.91 MB
دانلود کتاب زندگی گالیله

دانلود کتاب زندگی گالیله – داوری بیرحمانه گالیله درباره خود و آنچه در پایان کار درباره هدف واقعی علم می گوید ، دریچه ای به سوی نور می گشاید. کوششی است برای پاسخ ، پاسخی که در سراسر نمایشنامه جستجو شده است. برشت فقط به طرح مسائل دل خوش نمی کند. دست کم راهی به […]

دانلود کتاب استثنا و قاعده

نام نویسنده:برتولت برشت
زبان:پارسی
تعداد صفحه:57
قالب:DJVU
حجم:366 KB
دانلود کتاب استثنا و قاعده

این کتاب سفری را برایتان بازگو می کند سفر گروهی شامل یک بازرگان و دو خدمتکار .