دانلود کتاب دولت و جامعه مدنی

نام نویسنده:آنتونیو گرامشی
مترجم:عباس میلانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:140
قالب:PDF
حجم:1.54 MB
دانلود کتاب دولت و جامعه مدنی

به رغم اینکه گرامشی یکی از درخشانترین چهره ها و بزرگترین متفکرین قرن بیستم است ، متاسفانه آثار چندانی از او به زبان فارسی درنیامده است. اهمیت گرامشی نه تنها به اعتبار مبارزات علمی و درایت نظری و اهمیت تاریخی زندگی و آثار خود اوست ، بلکه این تحقیقات که متفکرین جدی و پر اهمیتی […]