دانلود ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره ۲۰۲

نام نویسنده:بایت خراسان
زبان:پارسی
تعداد صفحه:16
قالب:PDF
حجم:5.68 MB
دانلود ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره ۲۰۲

ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره ۲۰۲ :
– شمارش معکوس برای پیامک تلفن ثابت آغاز شد
– مصاحبه با پل آلن از بنیان گذاران مایکروسافت
– و …