دانلود کتاب بانک جامع واژگان حقوقی

زبان:پارسی
تعداد صفحه:467
قالب:PDF
حجم:4.58 MB
دانلود کتاب بانک جامع واژگان حقوقی

دانلود کتاب بانک جامع واژگان حقوقی مشخصات کتاب سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳۹۰ عنوان و نام پدیدآور:بانک جامع واژگان حقوقی/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. گرد آوری مطالب از کلیه سایت های حقوقی و قضائی ایران صورت گرفته است. مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ۱۳۹۰ . مشخصات […]