دانلود کتاب وسائل الشیعه

نام نویسنده:شيخ حر عاملى قدس سره - مترجم : على افراسيابى
زبان:پارسی
قالب:HTML
حجم:305 KB
دانلود کتاب وسائل الشیعه

دانلود کتاب وسائل الشیعه – کتاب (جهاد النفس ) مجموعه گرانسنگ حدیثى (وسائل الشیعه ) در نزد عالمان اخلاق از اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است و آن پاک نهادان همواره تشنه کامان اخلاق اسلامى و سالکان طریق را به خواندن و عمل کردن به این کتاب شریف سفارش مى نموده اند، این امر ما را […]