طراحی و تحلیل سقف های پلیسه ای یا مشبک

نام نویسنده:محمد طهماسبی - فاطمه کمانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:105
قالب:PDF
حجم:1.69 MB
طراحی و تحلیل سقف های پلیسه ای یا مشبک

سیستم سقفهای مشبک یا صندوقه ای متشکل از تیرهای است که با فواصل منظم نسبت به هم بهصورت عمود بر هم قرار گرفته وبا دال سقف یکپارچه اند.
کاربرد:در فضاها و اتاقهای بزرگ نظیر سالنهای تئاتر -نمایشگاهها -فرودگاهها وسایر محلهایی که …

دانلود کتاب اهمیت حافظه در سیستم های رایانه ای

نام نویسنده:روزبه عابدینی نسب
زبان:پارسی
تعداد صفحه:36
قالب:PDF
حجم:1.39 MB
دانلود کتاب اهمیت حافظه در سیستم های رایانه ای

معمولا در هنگام خرید رایانه ، افراد دچار سردرگمی برای انتخاب قطعات رایانه خود می شوند . معمولا کاربران رایانه از نحوه عملکرد حدود ۱۴ قطعه مختلف رایانه خود آگاهی ندارند . تمامی قطعات یک سیستم رایانه ای نیز هر …