دانلود کتاب ایران در آستانه یورش تازیان

نام نویسنده:آ.ای.کولسنیکف
مترجم:م.ر.یحیایی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:353
قالب:PDF
حجم:3.74 MB
دانلود کتاب ایران در آستانه یورش تازیان

موضوع این پژوهش، عبارت است از بررسی ایران ساسانی در آستانه‌ی سقوط کامل این خاندان؛ یعنی، از هرمزد چهارم تا دوران بر تخت نشستن یزدگرد سوم. دوران مورد بررسی، از آن رو بیش‌تر شایان توجه است که بلافاصله پس از اصلاحات خسرو اول، انوشیروان، و رویدادهایی آغاز می‌شود که در دوران جانشینان او رخ داد […]