دانلود کتاب ایدئولوژی چیست ؟

نام نویسنده:ژان بشلر
مترجم:علی اسدی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:184
قالب:PDF
حجم:3.27 MB
دانلود کتاب ایدئولوژی چیست ؟

واژۀ ایدئولوژی که در عصر ما رواج زیادی پیدا کرده است ، برای اولین بار توسط دوستوت دوتراسی (Destutt de tracy) یکی از پیشگامان فرانسوی پوزیتویسم و پیرو مکتب اصالت حس کند یا که در سال ۱۷۹۶ به کار برده شد و بعد ها هم کارل مارکس این واژه را در کتاب ایدئولوژی آلمانی در […]