دانلود کتاب انسان شناسی و خودشناسی

نام نویسنده:نصرت الله جاوید
زبان:پارسی
تعداد صفحه:91
قالب:PDF
حجم:693 KB
دانلود کتاب انسان شناسی و خودشناسی

انسان باید بی مهابا در مطالعه و تحقیق و بهره گیری از تجربیات دیگران باشد و در این راستا از هیچ کوششی فرو گذار نکند. ولی هر چیزی را باید از خودش بخواهد و هر سوالی را از خودش بپرسد و هر جوابی را نیز از ندای درونی اش بشنود . شاعر می گوید : […]