دانلود جزوه مکانیک سنگ پیشرفته

نام نویسنده:حسن فراهانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:138
قالب:PDF
حجم:4.68 MB
دانلود جزوه مکانیک سنگ پیشرفته

مکانیک سنگ طی دهۀ ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ به یک علم تبدیل می شود. و در سال ۱۹۶۲ انجمن ملّی مکانیک سنگ تشکیل می شود. محل دائمی دبیر خانه در شهر ……… پرتقال قرار دارد. و هر چهار سال یکبار از طرف انجمن، یک کنفرانس بین المللی در نقاط مختلف دنیا تشکیل می شود. شاخه ملی […]