دانلود کتاب انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن

نام نویسنده:دکتر محمد رحیم عیوضی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:203
قالب:PDF
حجم:997 KB
دانلود کتاب انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن

انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین رویدادهای سیاسی – اجتماعی نیمۀ دوم قرن بیستم به شمار می آید . نه تنها اثری پایدار بر تاریخ معاصر ایران بر جای گذاشت ، بلکه دامنه های آن جوامع دیگر را نیز در معرض دگرگونی قرار داد . این اثرات بدان پایه بود که با […]