دانلود کتاب انسان در جستجوی معنی

نام نویسنده:ویکتور فرانکل
مترجم:دکتر نهضت صالحیان - مهین میلانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:159
قالب:PDF
حجم:1.74 MB
دانلود کتاب انسان در جستجوی معنی

کتاب انسان در جستجوی معنی نوشتۀ دکتر ویکتور فرانکل – دکتر فرانکل روانپزشک – نویسنده ، گاهی از بیماران خود که از اضطراب ها و دردهای کوچک و بزرگ رنج می برند و شکوه می کنند می پرسد،« چرا خودکشی نمی کنید » او اغلب می تواند از پاسخ بیماران خط اصلی روان درمانی خویش را […]