دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱

نام نویسنده:آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:138
قالب:PDF
حجم:1 MB
دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱

در زندگی انسان، تعقل و خردورزی و سپس انتخاب اعتقاد درست، بسیار اهمیت دارد، زیرا که انتخاب هر اعتقاد و تفکری، قطعا در سرنوشت و اعمال انسان اثر می‌ گذارد و می‌ توان گفت که رفتار آدمی، جلوه‌ ی بیرونی همان باورهاست. اصولا، تفاوت اساسی بین افراد صالح و نیکوکار و عادل و… افراد ظالم […]