دانلود کتاب آنالیز حقیقی ۱

نام نویسنده:والتر رودين
مترجم:دكتر خدیجه احمدی آملی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:408
قالب:PDF
حجم:2.10 MB
دانلود کتاب آنالیز حقیقی ۱

دانلود کتاب آنالیز حقیقی ۱   فهرست :   فصل ۱ : انتگرال گیری مجرد فصل ۲ : اندازه های بورل مثبت فصل ۳ : فضاهای LP فصل ۴ : نظریه مقدماتی فضای هیلبرت فصل ۵ : چند نمونه از فضای باناخ