دانلود کتاب امنیت در شبکه های کامپیوتری

نام نویسنده : رامین صمد
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 427
قالب : PDF
حجم : 5.37 MB
دانلود کتاب امنیت در شبکه های کامپیوتری

دانلود کتاب امنیت در شبکه های کامپیوتری – امروزه امنیت شبکه یه مساله مهم برای ادارات و شرکت های دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است . تهدید های پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر ، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیتماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد . در بسیاری از صنایع […]