دانلود کتاب میثاق مرگ

نام نویسنده:ذبیح الله ساعی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:51
قالب:PDF
حجم:1.43 MB
دانلود کتاب میثاق مرگ

کتاب میثاق مرگ نوشتۀ ذبیح الله ساعی – “میثاق مرگ” رساله ایست در زمینه عقد پیمان دراز مدت راهبردی میان کابل- واشنگتن که بخش نخست این پیمان که شکل مقدمه و پیش زمینه را دارد میان حکومت افغانستان و امریکا به امضأ رسیده و بخش اصلی و اساسی آن که شامل موضوعات نظامی و به ویژه […]