دانلود کتاب گذر از رنجها

نام نویسنده:الکسی تولستوی
مترجم:سروژ استپانیان
زبان:پارسی
تعداد صفحه:1445
قالب:PDF
حجم:19.29 MB
دانلود کتاب گذر از رنجها

دانلود کتاب گذر از رنجها – گذر از رنجها یک تریلوژیست در باره میهن از دست رفته و بازیافته نویسنده، کتاب اول دو خواهر در سال ۱۹۲۲، کتاب دوم بنام سال هیجده در سال ۱۹۲۸ و کتاب سوم صبح تیره در سال ۱۹۴۱ ، قهرمانان اصلی این تریلوژی چهار روشنفکر به نامهای داشا، کاتیا، تلگین […]