دانلود رمان تراژدیهای کوچک

نام نویسنده:الکساندر پوشکین
مترجم:آبتین گلکار
زبان:پارسی
تعداد صفحه:100
قالب:PDF
حجم:1.08 MB
دانلود رمان تراژدیهای کوچک

دانلود رمان تراژدیهای کوچک – آلکساندر سرگییویچ پوشکین بحق به عنوان پدر زبان ادبی روسی شناخته شده است . نوشته های این ادیب بزرگ در آغاز سده ی نوزدهم که زبان ادبی روسی دچار بحران و تزلزل شده بود ، نه تنها موجب تثبیت و بقای آن شده بلکه آن را به اوج زیبایی و […]

دانلود رمان دختر سروان

نام نویسنده:الکساندر پوشکین - مترجم: دکتر پرویز ناتل خانلری
زبان:پارسی
قالب:PDF
حجم:1.40 MB
دانلود رمان دختر سروان

دانلود رمان دختر سروان – رمانی تاریخی که در آخرین جلد سال ۱۸۳۶ مجله ساور مینک انتشار یافته است. این رمان به مناسبت کارهایی که شاعر در خزانهی اسناد دولتی، در پترزبورگ، بر عهده گرفته بود شکل گرفت. در حقیقت، پوشکین، در آن هنگام، سرگرم تهیه ماجرای شورش پوگاچف بود که ناتمام ماند. چهارچوب تاریخی داستان […]