دانلود کتاب الهه انتقام (نمسیس)

نام نویسنده:آیزاک آسیموف
زبان:پارسی
تعداد صفحه:562
قالب:PDF
حجم:11.4 MB
دانلود کتاب الهه انتقام (نمسیس)

دانلود کتاب الهه انتقام (نمسیس)   مقدمه :   در اطاقی تاریک و در بسته تنها نشسته بود . در بیرون ستاره های زیادی همراه یک ستاره به خصوص با سیستم دنیاهای کوچک مربوط به آن به چشم می خورد . او در فکر خود روشنتر از مشاهده ی حقیقی ، همه چیز را مجسم […]