دانلود کتاب اصول نامه نگاری اداری

نام نویسنده:محمد نقی مهدوی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:23
قالب:PDF
حجم:870 KB
دانلود کتاب اصول نامه نگاری اداری

دانلود کتاب اصول نامه نگاری اداری – نامه نگاری بخش حیاتی از زندگی شغلی است ، خوب نامه نوشتن می تواند اثر بخشی و کارایی شرکت ها را افزایش دهد ، برای مهارت در ایجاد ارتباط نیازی به انبوهی از کلمات نیست ، همه ما می توانیم مهارتمان را در نامه نوشتن افزایش دهیم ، […]