دانلود کتاب خاک شناسی عمومی

نام نویسنده:دکتر مریم واروی پور
زبان:پارسی
تعداد صفحه:336
قالب:PDF
حجم:4 MB
دانلود کتاب خاک شناسی عمومی

دانلود کتاب خاک شناسی عمومی   مقدمه :   هم اکنون دیدگاه های تازه ای درباره ی بهره برداری از منابع طبیعی به منظور فعالیت های کشاورزی مطرح است . فرایند رشد اقتصادی و توسعه ی صنعتی مهار گسیخته ، چالش هایی را برای منابع زیست محیطی به وجود آورده است و نیاز به تولید […]