لغات و اصطلاحات مهم کاربردی فرانسه

زبان:پارسی
تعداد صفحه:2
قالب:PDF
حجم:122 KB
لغات و اصطلاحات مهم کاربردی فرانسه

دانلود کتاب لغات و اصطلاحات مهم کاربردی فرانسه

فرهنگ اصطلاحات حسابداری مالی (انگلیسی – انگلیسی ) Financial Accounting Glossary

زبان:English
تعداد صفحه:5
حجم:671KB
فرهنگ اصطلاحات حسابداری مالی (انگلیسی – انگلیسی ) Financial Accounting Glossary

فرهنگ اصطلاحات حسابداری مالی (انگلیسی – انگلیسی ) Financial Accounting Glossary