دانلود کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد ۲

نام نویسنده:احسان طایفه
زبان:پارسی
تعداد صفحه:77
قالب:PDF
حجم:43.1 MB
دانلود کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد ۲

امروزه پژوهش های زیادی در زمینه شناخت فرایند طراحی معماری و چگونگی شکل گیری آن ، ذهن معماران و دانشجویان معماری را به خود اختصاص داده . اسکیس نیز به عنوان بخشی از روند شکل گیری یک طراحی مورد توجه قرار گرفته و در روند طراحی ، اسکیس ، راهی برای گفتگو و هدایت یک […]