دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز

نام نویسنده:استيفن پی . رابينز
مترجم:محمد حسن ميرزائی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:95
قالب:PDF
حجم:1 MB
دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز

دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز – تعریف رفتار سازمانی : در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می نامند . رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات ، اقدامات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند . در رشته رفتار سازمانی مطالعه منظم جایگزین […]