دانلود کتاب استاندارد حریم خطوط هوایی برق

نام نویسنده:سازمان توانیر
زبان:پارسی
تعداد صفحه:22
قالب:PDF
حجم:385 KB
دانلود کتاب استاندارد حریم خطوط هوایی برق

دانلود کتاب استاندارد حریم خطوط هوایی برق – در احداث با اصلاح خط هوایی و یا تاسیسات الکتریکی با هادی های لخت و بدون روپوش عایق ، فواصل هوایی مجاز بین خطوط برق دار با عناصر و طبیعت اطراف آن ، تابع قوانین و مقرراتی است که در کلیه کشور های جهان تحت عنوان(حریم خطوط انتقال […]