دانلود کتاب پنوماتیک پایه

نام نویسنده:پیتر کراسر - فرانک ابل
زبان:پارسی
تعداد صفحه:276
قالب:PDF
حجم:34.57 MB
دانلود کتاب پنوماتیک پایه

این کتاب شامل بخشی از آموزشهای فستو در جهت فراگیری سیستمهای مورد استفاده در اتوماسیون و ارتباطات میباشد این کتاب میتواند در دوره های آموزشی و همچنین به عنوان خود آموز مفید واقع شود .   کتاب به بخشهای زیر تقسیم بندی شده است:   قسمت الف : آموزش قسمت : تئوری قسمت ج : […]