دانلود کتاب داستان امیر ارسلان نامدار

نام نویسنده:بهروز برادران نویری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:288
قالب:PDF
حجم:2.81 MB
دانلود کتاب داستان امیر ارسلان نامدار

این داستان را میرزا محمدعلی نقیب‌الممالک، داستانگوی ناصرالدین‌شاه قاجار برای وی می‌گفت و در این هنگام فخر الدوله، دختر ناصر الدین شاه پشت در نیمه باز اتاق خواجه سرایان می‌نشت و داستان‌ها را با دقت مکتوب می‌کرد و برای آن‌ها نقاشی می‌کشید. داستان امیر ارسلان اینگونه برجا مانده است.‎ دو داستان دیگر نقیب الممالک عبارت‌اند از «داستان‌های ملک جمشید» و «زرین ملک».