دانلود کتاب تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن در مهندسی

نام نویسنده:دکتر منصور نیکخواه بهرامی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:419
قالب:PDF
حجم:82.98 MB
دانلود کتاب تئوری ارتعاشات و کاربردهای آن در مهندسی

ارتعاشات پدیده ای است که در آن اصول فیزیکی قضایای ریاضی و کاربردهای مهندسی در هم آمیخته شده اند . علمی است که در آن فیزیکدانان، ریاضیدانان و مهندسین به صورت یک حلقه بسته عمل می کنند . در این راستا کافی است که بیوگرافی دانشمندان بنامی که در این زمینه فعالیتهای چشمگیری داشته اند […]