خطبه حضرت رسول اکرم (ص) در غدیرخم

نام نویسنده:اداره کل امور فرهنگی دانشگاه یزد ناشر: اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه های کشور
زبان:پارسی
تعداد صفحه:48
حجم:2.91MB
خطبه حضرت رسول اکرم (ص) در غدیرخم

این کتاب محتوای خطبه حضرت رسول اکرم (ص) در غدیرخم می باشد و نیازی به توضیح ندارد.

کتاب داراری ظاهری شکیل و مناسب برای چاپ توسط اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه های کشور ارائه شده است.

این کتاب بر کرانه ی غدیر هم خوانده می شود.