دانلود مجموعه اشعاری از احمد شاملو

نام نویسنده:احمد شاملو
زبان:پارسی
تعداد صفحه:178
حجم:635KB
دانلود مجموعه اشعاری از احمد شاملو

دانلود مجموعه اشعاری از احمد شاملو

نام برخی از این اشعار عبارتند از:
۱. پریا
۲. گفتی که باد مرده است
۳. مرگ، من را
۴. مرگ نازلی
۵. سخنی نیست
۶. مه
۷. مرغ باران
۸. یلاد آنکه عاشقانه بر خاک مرد
۹. درآمیختن
۱۰. بر سرمای درون

شعر پریا:
یکی بود یکی نبود
زیر گنبد کبود
لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسته بود
زار و زار گریه می کردن پریا
مث ابرای باهار گریه می کردن پریا.
گیس شون قد
کمون رنگ شبق