دانلود کتاب طراحی اجزا شیگلی ویرایش ۸

نام نویسنده:McGraw-Hill
زبان:English
تعداد صفحه:1059
قالب:PDF
حجم:18 MB
دانلود کتاب طراحی اجزا شیگلی ویرایش ۸

کتاب طراحی اجزا شیگلی ویرایش ۸ ، این کتاب شامل ۱۰۵۹ صفحه با حجم ۱۸ MB و به زبان انگلیسی می باشد .