ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پر مخاطره در مدیریت

زبان:پارسی
تعداد صفحه:15
قالب:doc
حجم:31 KB
ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پر مخاطره در مدیریت

ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره در مدیریت   معرفی و خلاصه   تجزیه وتحلیل تصمیمات حمایت کمی را برای طراحان درتمام شاخه های مهندسی مثل: تجزیه و تحلیل در طراحی دفاترو آژانسهای عمومی ومشاوره مدیریت پروژه –برنامه ریزی فرآیند تولید-تجزیه وتحلیل امور تجاری واقتصادی حمایت کارشناسان علوم پزشکی-بازنگری به تکنولوژی و غیره را […]