دانلود کتاب هنر سالهای اول دوم سوم راهنمایی سال ۱۳۶۱

نام نویسنده:آموزش و پرورش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:209
قالب:PDF
حجم:20.4 MB
دانلود کتاب هنر سالهای اول دوم سوم راهنمایی سال ۱۳۶۱

کتاب هنر توسط گروه تهیه و تالیف کتابهای درسی هنر در دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است . در این کتاب برای آنکه مطالب گویا و روشن باشند ، از نشان دادن تصاویر مختلف و مناسب استفاده شده است . اگر کتاب را با حوصله و دقت […]