دانلود کتاب آموزش نگهداری فنچ

نام نویسنده:حسین معظمی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:18
قالب:PDF
حجم:989 KB
دانلود کتاب آموزش نگهداری فنچ

دانلود کتاب آموزش نگهداری فنچ   معرفی فنچ فنچ پرنده کوچک بسیار زیبا ست که به صورت اجتماعی در ھمه جای جھان و اغلب در قاره استرالیا یافت می شوند این پرنده رکورد بیشترین نگھداری بین پرندگان زینتی را در جھان دارا می باشد که دوعلت دارد : ۱. قیمت مناسب آن ۲. زادآوری به […]