دانلود کتاب آفرینش خدایان: راز داستانهای اوستایی

نام نویسنده:امید عطایی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:227
قالب:PDF
حجم:10 MB
دانلود کتاب آفرینش خدایان: راز داستانهای اوستایی

فرزانگان پر فراز ایران زمین ، از دیر باز به کنکاشی ژرف و فراگیر درباره جهان هستی ، دست بازدیدند و بر آمد بینش ها و نگرش های خود را در دانشنامه ای به نام اوستا نگاشتند. هر چند که این نامۀ ارجمند بارها دچار گزند گردید با این همه هنوز هم می توان از […]