دانلود کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم

نام نویسنده:دکتر محمود رازجویان
زبان:پارسی
تعداد صفحه:223
قالب:PDF
حجم:51.80 MB
دانلود کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم

کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم – نوشتۀ دکتر محمود رازجویان – توضیحاتی در مورد کتاب   ۱- شیوه های تبادل حرارتی بدن انسان با محیط اطراف یا عناصر اقلیمی و روش های اندازه گیری آن که در فصل اول بررسی شده است ، اصول و مبانی علمی ای را بیان می کند […]