دانلود کتاب آزمون خودشناسی زنان

نام نویسنده:راشین گوهرشاهی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:81
قالب:PDF
حجم:1.26 MB
دانلود کتاب آزمون خودشناسی زنان

کتاب آزمون شخصیت شناسی زنان، جین شینودا بولن کتابیست که به زنان یاری می رساند که با الگوی رفتارهای غریزی خود یا دیگر زنان به صورت سمبلیک آشنا شوند. دلایل غریزی و ریشه ای بسیاری از احساسات درونی و تعاملات فردی و اجتماعی خود را بیابند و بدین طریق بتوانند در جهت دهی احساسات شدت […]