دانلود کتاب آرایه های ادبی

نام نویسنده:آموزش و پرورش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:196
قالب:PDF
حجم:4.03 MB
دانلود کتاب آرایه های ادبی

دانلود کتاب آرایه های ادبی – در ادبیات فارسی ، آرایه‌های ادبی یا صناعات ادبی یا صنایع ادبی بکار بردن فنونی است که رعایت آنها بر جلوه‌ها و جنبه‌های زیبایی و هنری سخن می‌افزاید. از جمله تناسب‌هایی آوایی یا معنایی.