دانلود کتاب ادبیات چیست؟

نام نویسنده:ژان پل سارتر
مترجم:ابوالحسن نجفی - مصطفی رحیمی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:291
قالب:PDF
حجم:4.61 MB
دانلود کتاب ادبیات چیست؟

اساس فلسفه ی سارتر بر آزادی است. این آزادی که “تنها منبع عظمت بشری است” ، چیست؟ جوهر کلام آنست که آزادی ماهیت و جوهر بشر نیست، چیزی است که آن را ممکن می سازد، چیزی است که به بشر امکان می دهد تا ماهیت خود را تحقق بخشد و رفته رفته تعریفی از خود […]