منبع دانلود کتاب الکترونیکی http://vatanpdf.com PBN Sat, 09 Dec 2017 09:00:13 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 ساختارهای زمین شناسی نفت منطقه زاگرس http://vatanpdf.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%b2%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%b3/ http://vatanpdf.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%b2%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%b3/#respond Tue, 05 Dec 2017 06:30:16 +0000 http://vatanpdf.com/?p=9474 دانلود پایان نامه رشته زمین شناسی ساختارهای زمین شناسی نفت منطقه زاگرس مقدمه: سلسله جبال زاگرس به عنوان بخشی از کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا، از کوهستان‌های توروس در جنوب شرق ترکیه آغاز شده و تا گسل میناب در نزدیکی تنگه هرمز به طول ۱۶۰۰ امتداد یافته است. عرض این حوضه به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر […]

نوشته ساختارهای زمین شناسی نفت منطقه زاگرس اولین بار در منبع دانلود کتاب الکترونیکی پدیدار شد.

]]>
http://vatanpdf.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%b2%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%b3/feed/ 0
ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن http://vatanpdf.com/%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%aa/ http://vatanpdf.com/%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%aa/#respond Mon, 04 Dec 2017 05:34:27 +0000 http://vatanpdf.com/?p=9448 دانلود پایان نامه رشته مدیریت ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن مقدمه به اعتقاد ارگان (۱۹۹۰)، یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت سازمانهای پیش رو امروزی، وجود کارکنانی می باشد که فراتر از مسئولیتهای رسمیشان درسازمان فعالیت نموده و بسیار بیشتر ازانتظارات شغلی خود برای سازمانشان سرمایه گذاری […]

نوشته ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن اولین بار در منبع دانلود کتاب الکترونیکی پدیدار شد.

]]>
http://vatanpdf.com/%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%aa/feed/ 0
یادگیری سازمانی و مهارتهای یادگیری در سازمان و موانع یادگیری در آن http://vatanpdf.com/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/ http://vatanpdf.com/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 03 Dec 2017 10:25:32 +0000 http://vatanpdf.com/?p=9439 ادبیات و مبانی نظری یادگیری سازمانی مقدمه شروع یادگیری سازمانی مرهون توسعه تجمعی در تئوری های مختلف مدیریت مانند آدام اسمیت، تیلور، منحنی یادگیری و غیره است (Templeton et al., 2002). مفهوم یادگیری سازمانی به سال ۱۹۰۰ میلادی هنگامی که فردریک تیلور[۱] موضوع انتقال یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد، […]

نوشته یادگیری سازمانی و مهارتهای یادگیری در سازمان و موانع یادگیری در آن اولین بار در منبع دانلود کتاب الکترونیکی پدیدار شد.

]]>
http://vatanpdf.com/%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/feed/ 0
دانلود کتاب نوشته های پراکنده صادق هدایت http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d9%87%d8%af%d8%a7/ http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d9%87%d8%af%d8%a7/#respond Tue, 17 Oct 2017 07:13:30 +0000 http://vatanpdf.com/?p=9025 دانلود کتاب نوشته های پراکنده صادق هدایت شامل مقالات ، پژوهش ها ، ترجمه متون و داستان هایی است که وی در طی عمر کوتاه ادبی خود در مجلات و روزنامه ها به چاپ رسانیده است که بعد از مرگش توسط حسن قائمیان-از دوستان هدایت-جمع آوری شد. مقدمه کتاب نوشته های پراکنده صادق هدایت یکی […]

نوشته دانلود کتاب نوشته های پراکنده صادق هدایت اولین بار در منبع دانلود کتاب الکترونیکی پدیدار شد.

]]>
http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82-%d9%87%d8%af%d8%a7/feed/ 0
دانلود کتاب گات ها http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7/ http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7/#respond Sun, 15 Oct 2017 05:43:17 +0000 http://vatanpdf.com/?p=9008 دانلود کتاب گات ها ابراهیم پورداوود کتاب گاتها، گزارش پروفسور بارتولومۀ آلمانی را ترجمه و در ۱۳۰۵ خورشیدی برابر با ۱۹۲۶ میلادی در بمبئی به چاپ رساند که آن، اولین گزارش گاتهاست. مطالعات عمیق پورداوود در زمینه ادبیات مزد یسنا موجب شد او ترجمه بارتولومه را به کناری گذاشته و خود گاتها را ترجمه کند؛ […]

نوشته دانلود کتاب گات ها اولین بار در منبع دانلود کتاب الکترونیکی پدیدار شد.

]]>
http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7/feed/ 0
دانلود کتاب اسطوره های اسکاندیناوی http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%88%db%8c/ http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%88%db%8c/#respond Wed, 11 Oct 2017 07:25:33 +0000 http://vatanpdf.com/?p=9006 دانلود کتاب اسطوره های اسکاندیناوی افسانه‌هایی گیرا و دلنشین، و گاه ترساننده از خدایان و الاهگان، پهلوانان و زنان قهرمان، هیولاها و غولان، که از اسکاندیناویِ پیش از مسیحیت بر جا مانده است. اسطوره‌های مردمان شمالی (نورس‌ها) که در آن زمان هنوز قادر به نوشتن نبودند، سینه به سینه نقل شد و بعدها صورت مکتوب […]

نوشته دانلود کتاب اسطوره های اسکاندیناوی اولین بار در منبع دانلود کتاب الکترونیکی پدیدار شد.

]]>
http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%88%db%8c/feed/ 0
دانلود کتاب آسیای هفت سنگ http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af/ http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af/#respond Mon, 02 Oct 2017 05:59:10 +0000 http://vatanpdf.com/?p=8965 آسیای هفت سنگ – مجموعه مقالات باستانی پاریزی که بیشتر جنبه تاریخی دارد؛ و از اقلیم پارس، فداکاران گمنام، کتابخانه اسکندریه، ساداهانا و در مورد آردکردن گندم در قدیم ها و اختراع آسیایی که با هفت سنگ کار میکرد و … سخن رانده شده است   مقدمه   سنگلاخ . خطاطی زبردست وسنگ تراشی کاردان […]

نوشته دانلود کتاب آسیای هفت سنگ اولین بار در منبع دانلود کتاب الکترونیکی پدیدار شد.

]]>
http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d9%86%da%af/feed/ 0
دانلود کتاب ورق پاره های زندان http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d9%82-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/ http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d9%82-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 23 Sep 2017 15:48:14 +0000 https://vatanpdf.com/?p=8959 ورق پاره های زندان – یادها و یادداشت های دوران زندگی علوی است. او این یادداشت ها را روی ورق پاره های کاغذ سیگار، میوه، قند، و… می نوشت و به بیرون از زندان می فرستاد. او استبداد حکومت وقت و فضای زندان را با بیانی عاطفی و یا به گونه ای روایتی و داستانی […]

نوشته دانلود کتاب ورق پاره های زندان اولین بار در منبع دانلود کتاب الکترونیکی پدیدار شد.

]]>
http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d9%82-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/feed/ 0
دانلود کتاب شهریاران گمنام http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85/ http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85/#respond Wed, 02 Aug 2017 06:45:25 +0000 https://vatanpdf.com/?p=8944 کتاب شهریاران گمنام یکی از بهترین کتاب های تاریخ تحلیلی و از آثار مهم احمد کسروی تاریخ نگار و اندیشمند معاصر، است. احمد کسروی از اواخر سال ۱۳۰۷ به نگارش این کتاب که شامل پژوهش‌هایی مستند درباره چند خاندان پادشاهی ناشناس و گمنام ایرانی پس از اسلام است، پرداخت. این کتاب در سه بخش دیلمیان، […]

نوشته دانلود کتاب شهریاران گمنام اولین بار در منبع دانلود کتاب الکترونیکی پدیدار شد.

]]>
http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85/feed/ 0
دانلود کتاب متفکران روس http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b3/ http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b3/#respond Sat, 29 Jul 2017 09:36:31 +0000 https://vatanpdf.com/?p=8940 متفکران روس مجموعه مقالاتی است که آیزایا برلین در مدتی نزدیک به سی سال در یکی از زمینه های کار خود -اندیشه و ادبیات روسی- نوشته است. به همین دلیل این کتاب را نمی توان یک بررسی پیوسته و منظم از بحث به شمار آورد. برخی از برجسته ترین چهره های این دوره مثلا گوگول […]

نوشته دانلود کتاب متفکران روس اولین بار در منبع دانلود کتاب الکترونیکی پدیدار شد.

]]>
http://vatanpdf.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b3/feed/ 0