دانلود کتاب بیشعوری

نام نویسنده:خاویر کرمنت
مترجم:محمود فرجامی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:170
قالب:PDF
حجم:2.04 MB
دانلود کتاب بیشعوری

  دانلود کتاب بیشعوری – این کتاب درباره بیشعوری در دوره معاصر است. بله، بیشعوری! و تاثیر عمیقی که بیشعورها با نفوذ در اجتماع، سیاست، علوم، تجارت، دین و امثال اینها در دنیای معاصر می گذارند. به نظر نویسنده، بیشعورها احمق نیستند، اتفاقا بیشتر آنها نابغه اند؛ اما نابغه هایی خودخواه؛ مردم آزار، با اعتماد […]

دانلود کتاب دولتها و انقلابهای اجتماعی

نام نویسنده:تدا اسکاچ پل
مترجم:سید مجید روئین تن
زبان:پارسی
تعداد صفحه:365
قالب:PDF
حجم:6.22 MB
دانلود کتاب دولتها و انقلابهای اجتماعی

کتاب دولتها و انقلابهای اجتماعی یکی از بهترین کتابهای موجود در زمینه انقلابهای اجتماعی به روش مقایسه ای است ، نویسنده و محقق توانا خانم تدا اسکاچ پل ، با استفاده از منابع گسترده و با کوشش و کار بسیار طاقت فرسا ، توانسته است تحلیل های مناسب و گویایی از روند انقلابهای اجتماعی در […]

دانلود کتاب میثاق مرگ

نام نویسنده:ذبیح الله ساعی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:51
قالب:PDF
حجم:1.43 MB
دانلود کتاب میثاق مرگ

کتاب میثاق مرگ نوشتۀ ذبیح الله ساعی – “میثاق مرگ” رساله ایست در زمینه عقد پیمان دراز مدت راهبردی میان کابل- واشنگتن که بخش نخست این پیمان که شکل مقدمه و پیش زمینه را دارد میان حکومت افغانستان و امریکا به امضأ رسیده و بخش اصلی و اساسی آن که شامل موضوعات نظامی و به ویژه […]

دانلود کتاب ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

نام نویسنده:م‍ح‍م‍د ق‍طب‌
مترجم:محمدعلی عابدی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:435
قالب:PDF
حجم:6.43 MB
دانلود کتاب ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

کتاب ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ نوشتۀ م‍ح‍م‍د ق‍طب‌ – بدون شک بیش از هر چیزی نام این کتاب یک رشته علامت تعجب و پرسش فراوانی را در خط سیر خود نقش میزند ، برای اینکه مجرد خواندن این نام این تصور را در ذهن خواننده زنده می گرداند که چگونه در این قرن بیستم جاهلیتی وجود […]

دانلود کتاب ایران در دوران مصدق

نام نویسنده:پروفسور سپهر ذبیح
زبان:پارسی
تعداد صفحه:286
قالب:PDF
حجم:6.86 MB
دانلود کتاب ایران در دوران مصدق

می دانیم که ایران در دوران حکومت دکتر مصدق ، شاهد یک برهۀ دو ساله از فرایند های سیاسی و اقتصادی چشمگیر ، خیز انقلابی ، بیداری مردم ، اوج فعالیتهای سیاسی به وسیلۀ گروههای سیاسی و اجتماعی مختلف – حاصل کلام – عصری سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران بود . صعود مصدق بر […]

دانلود کتاب انسان شناسی و خودشناسی

نام نویسنده:نصرت الله جاوید
زبان:پارسی
تعداد صفحه:91
قالب:PDF
حجم:693 KB
دانلود کتاب انسان شناسی و خودشناسی

انسان باید بی مهابا در مطالعه و تحقیق و بهره گیری از تجربیات دیگران باشد و در این راستا از هیچ کوششی فرو گذار نکند. ولی هر چیزی را باید از خودش بخواهد و هر سوالی را از خودش بپرسد و هر جوابی را نیز از ندای درونی اش بشنود . شاعر می گوید : […]