دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری (مادیران)

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (فروردین ۱۲, ۱۳۹۴)

پایان نامه و پروژه پایانی رشته مدیریت با عنوان کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری (مادیران)

 

چکیده

 

محققین و علمای علم مدیریت ، مدیریت را علم وهنر اداره کردن و سرپرستی نمودن گروهی از افراد در جهت نیل به اهدافی خاص تعریف نموده اند و یا عده ای دیگر آنرا بنابر وظایف مدیر، علم وهنر برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و انگیزش ، هماهنگی و کنترل فعالیت های سازمان مطابق با اهداف و برنامه های از قبل تعیین شده دانسته اند و سایمن مدیریت را تصمیم گیری می داند و آن نیز انتخاب یک بدیل یا گزینه و راه حل میان راه حل ها یا راهکارهای متعدد است بنحوی که اثربخشی و کارایی سازمان توأمان فراهم آید .

 

مدیران سازمان در پی آن هستند که با حداقل امکانات حداکثر استفاده و مطلوبیت را از آن خود و سازمان خود نمایند . یکی از ابعاد بسیارمهم سازمان بعنوان نظام فنی و اجتماعی در حال حاضر ، بهترین شیوه بکارگیری از دارائیهای موسسه است و همچنین می دانیمکه قسمت عمده ای از دارائیهای موسسات در موجودیهای انبارهای آن مؤسسات نهفته و انباشته شده است ومدیریت مالی و تدارکات و انبارها در صددند تا بهتری ترکیب بهینه ای را که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای مؤسسه باشد را معین بنمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت صنعتی بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه از عناصر اصلی تصمیم‌گیری مدیریت بشمار می آید

 

. جهت تصحیح سیستم های انبارداری وطراحی آنها و همچنین طراحی مدل هایی متناسب با مؤسسات اشراف دانش بر علوم مختلف و تکنیک های متنوع حاصل از رشته های مختلف ضروریست ولذا در این مجموعه به صراحت مشاهده می شود که چگونه از تکنیک های نموداری یا گرافیکی ، جداول و ابزارهای هندسی و کمی ریاضی و رفتاری و تحلیلی و سایر دروس جهت نیل به هدف بهبود در سیستم های انبارداری بهره گرفته می شود .امروزه یکی از مشکلات مهم در مؤسسات صنعتی و بازرگانی ، عدم وجود طراحان و مدیران و گردانندگان انبارهاست .

 

تعداد محدودی از مؤسسات تولیدی هستند که کمو بیش به اهمیت کنترل مواد و کالاها استفاده از سیستم های کنترل موجودی انبار بعنوان ابزاری مدیریتی واقفند و اقداماتی جهت برقراری آن نموده اند و بقیه فاقد سیستم صحیح انبارداری می باشند . اینگونه مؤسسات بعلت عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از موجودیها و میزان و نوع آنها قادر به تهیه وتدارک موجودیهای موردنیاز ، به موقع و با صرفه کامل و مسلم است که دچار مشکلاتی در این زمینه اند و در جستجوی متخصصین انبارداری نیز غالباً به افراد بدون آمادگی و معلومات برخورد می نمایند و چون تکامل صنعت بدون کاربرد روشهای نوین و فنون پیشرفته عملی نخواهد بود ، لزوم این افراد مطلع و حرفه ای هر چه بیشتر از پیش مشهود می‌شود و هدف ما نیز در این مجموعه ارائه مطالبی نسبتاً جامع در خصوص سیستم ها و مدل های انبارداری و برنامه ریزی کنترل موجودی انبارهاست .
لذا سعی شده تا از مطالب متفرقه و حاشیه ای و مبسوط غیرضروری تا حد امکان خودداری شود و لذا این مجموعه چکیده برداری شده است.امید است که این مجموعه گامی باشد هر چند کوچک در راه شناخت راهکارهای موردنیاز مدیریت سیستم های انبارداری و آرزوی ما رضایت حق تعالی است که هیچ هدفی والاتر از قرب به او و رضایت و خشنودی او نیست .

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                              صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۱

تاریخچه شرکت گروه ماشین های اداری (مادیران) …………………………………………… ۵

 

فصل اول : نظام مدیریت انبارها (اصول انبارداری)

 

تعریف انبار ………………………………………………………………………………………………… ۱۱

جایگاه انبار …………………………………………………………………………………………………. ۱۱

اهداف و وظایف انبارها ………………………………………………………………………………… ۱۲

انواع انبار از نظر فرم ساختمانی …………………………………………………………………….. ۱۳

انواع موجودی های انبارها ……………………………………………………………………………. ۱۳

انتظارات مدیر یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها …………………………………………… ۱۴

تعریف طبقه بندی کالاها ………………………………………………………………………………. ۱۵

نکات مهم در طبقه بندی کالاها………………………………………………………………………. ۱۵

عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوه طبقه بندی ……………………………………………… ۱۶

انواع طبقه بندی کالاها ………………………………………………………………………………….. ۱۶

کدگذاری کالاها …………………………………………………………………………………………… ۱۶

انواع روش های کدگذاری ……………………………………………………………………………. ۱۶

 

فصل دوم : نظام سیستم اطلاعاتی انبار

 

تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن ………………………………………… ۲۰

متداولترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار ……………………………….. ۲۳

بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها …………………………………………………… ۳۰

اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره ………………………………………………………….. ۳۲

سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن ………………………………………………… ۳۴

مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری ……………………………………………………………………… ۳۵

 

فصل سوم : برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

 

فعالیت های مربوط به موجودی …………………………………………………………………….. ۴۰

تعریف موجودی …………………………………………………………………………………………. ۴۱

اهمیت موجودب ها ……………………………………………………………………………………… ۴۱

علت نگهداری موجودی ها …………………………………………………………………………… ۴۲

مواضع مختلف بخش ها وگروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها …….. ۴۲

هزینه های نگهداری و انبار کردن موجودی ها …………………………………………………. ۴۳

مدل های کنترل موجودی ……………………………………………………………………………… ۴۵

انواع مدل های کنترل موجودی ……………………………………………………………………… ۴۵

زمان انتظار Lead time………………………………………………………………………………… 46

ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی Safety Stock………………………………………………. 46

حداکثر موجودی………………………………………………………………………………………….. ۴۷

نقطه سفارش ………………………………………………………………………………………………. ۴۷

آنالیز A.B.C………………………………………………………………………………………………. 48

نمونه ای از آنالیز A.B.C……………………………………………………………………………… 49

کنترل موجودی به روش E.O.Q……………………………………………………………………. 51

اطلاعات موردنیاز برای محاسبه E.O.Q………………………………………………………….. 51

نمونه ای از محاسبه E.O.Q………………………………………………………………………….. 55

 

فصل چهارم : تأثیر مستقیم کنترل موجودی

 

-تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها …………………………………………… ۸۵

-آیا انبار کالای شما تحت کنترل است ؟………………………………………………………….. ۸۵

-صورت های مواد ………………………………………………………………………………………. ۸۶

-سیاست های دریافت ………………………………………………………………………………….. ۸۷

-وضعیت ATP (مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد) ………………………………….. ۸۷

-تغییرات مهندسی ……………………………………………………………………………………….. ۸۸

-گزارش ضایعات ………………………………………………………………………………………… ۸۹

-زمان دریافت کالا ……………………………………………………………………………………….. ۹۰

-سیستم مکان یاب انبار ………………………………………………………………………………… ۹۱

-موجودی کالا یا دارایی ……………………………………………………………………………….. ۹۲

-گردش موجودی کالا ………………………………………………………………………………….. ۹۴

-طراحی یا بهبود فرایند ………………………………………………………………………………… ۹۵

 

فصل پنجم : فرم ها و ضمائم ………………………………………………………………………….. ۹۷

 

منابع و مآخذ

قیمت فایل ۴۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری (مادیران)

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

5 فروش
69,000 ریال
5 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

3 فروش
37,000 ریال
3 فروش

دانلود کتاب جهان هولوگرافیک مایکل تالبوت

دربارۀ کتاب کتاب جهان هولوگرافیک آیا جهان ما واقعی است یا هولوگرامی در پهنه گیتی؟ آیا روزی می توان پرده از راز هستی برداشت و پاسخ مناسبی برای پرسشهای بشر یافت؟ از این دست پرسشها در تمام اعصار ذهن بشر را درگیر خود کرده است، یکی از آن رویدادها در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه پاریس […]

2 فروش
49,000 ریال
2 فروش

دانلود کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم بدون شک مطمئن‌ترین کتاب در زمینه عاشق کردن دیگران است! می‌توانم این اطمینان را بدهم که تا به امروز هیج کتابی با محتویاتی حتی نزدیک به این کتاب نوشته نشده است. کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم صد در صد تضمین نمی‌کند که شخصی مورد […]

1 فروش
59,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

1 فروش
30,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب ملت عشق

کتاب ملت عشق نوشته الیف شافاک ( -۱۹۷۱) نویسنده ترک است، که در ایران با ترجمه ارسلان فصیحی منتشر شده است. این کتاب توانسته با بیش از پانصد بار تجدید چاپ تبدیل به پرفروش‌ترین رمان ترکیه شود و هم چنین به زبانهای گوناگونی نیز ترجمه شده است. کتاب ملت عشق داستان عشق و رهایی است. […]

0 فروش
59,000 ریال
0 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

0 فروش
39,000 ریال
0 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟