=
::: سـخـن روز : شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . .

موضوعات

تبلیغات

دانلود پایان نامه مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 106
قالب : doc
حجم : 356 KB
دانلود پایان نامه مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان
:::: توضیحات :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 17 امتیاز
Loading...

 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان

 

مقدمه:

 

مدیریت استراتژیک سعی براین دارد که مجموعه ای از دستاوردها و نتایج عملی و اجرایی خدمات و محصولات دهه اخیر در زمینه خدمات مدیریتی و برنامه  ریزی استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد مدیریت استراتژیک می تواند بعنوان محورهای تفکر استراتژیک کارآفرینی ، مدیریت استراتژیک  مالی ، تولید ، پژوهش و آینده پژوهی، بازاریابی ، نوآوری و خلاقیت ، فلسفه وتوجه به تفکر استراتژیک ، منابع انسانی ، محیط شناسی و تئوری شناسی استراتژیک ، برنامه ریزی در سطح کلان ملی به کمک مدلهای ریاضی ، تکنولوژی ، دانش و فناوری ، مدلها و الگوهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ، تجارت موفق و مطالعه موردی برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی ، نظامها و رویکردهای کنترل و پایش بر برنامه ریزی استراتژیک درسطح کلیه سازمانها مطرح نماید .

 

هنر و علم تدوین اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه که سازمان را قادر می سازد باهداف بلند مدت خود دست یابند استراتژی قواعد و رهنمودهائی برای تصمیم گیری است که بر پایه محورهائی چون ویژگی های بازار ، برداررشد و برتریهای رقابتی استوار می گردد مدیریت استراتژیک رویه ای جامع است که از شناخت استراتژیک آغاز می شود و سازمان را در مسیر گام های بیشتر به جلو رهنمون می کند گامهائی که به تولید محصولات نو و به وجود آمدن بازار ها و فناوری های جدید و نیز قابلیت ساده منجر می نماید به نظر پورتر مدیریت استراتژیک استراتژی رقابتی عمل جستجو برای دستیابی به موقعیت رقابتی است تلاش در فراهم نمودن یک موقعیت سود آور و پایدار در برابر عوامل فشار در محیط سازمان دارد استراتژی یک جایگاه با ارزش و ممتاز و یکسری فعالیت  هماهنگ متمایز می باشد ، استراتژی متمایز کردن فعالیت ها و یا انجام فعالیتهای مشابه با روش متمایز است از دیدگاه تامسون و استریکلند استراتژی اساساً یک فعالیت کار آفرینی است که با مخاطره و خلاقیت همراه است و سعی در شکار فرصت های رقابتی بازار دارد همچنین سلسله ای از اقدامات و برنامه ها برای دستیابی به هدف یا نتیجه ای خاص دارد روش استراتژیک ، خیلی ساده می تواند این باشد که تنها با یک سوال پندارهای غالب را به چالش فرا خواند چرا ؟ و آنقدر بی وقفه و بی رحمانه همین سوال را در مقابل آنها که مسئول انجام کارهای معمول هستند مطرح می کند تا خسته شوند .

 

کلمات کلیدی:
سازمان
ارزیابی متوازن
تفکر استراتژیک
مدیریت استراتژی
استراتژی سازمان و مدیریت عملکرد

 

تعریف واژه استراتژیک

 

کلمه استراتژی از کلمه یونانی ( stratego) مرکب از (stratos) به معنای ارتش و (eGo  )بمعنای رهبرگرفته شده است با این تفاسیر برنامه ریزی استراتژیک نیز اساساً بر همین اساس تدوین می شود و کلیه سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی را در بر می گیرد.

 

استراتژی را ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می کنند و اساس کار را مدیریت این تمایز می دانند تعریف دیگری نیز از استراتژی قابل مطرح می باشد و آن اینست که علم و هنر بکار گرفتنی نیروهای سیاسی ، اقتصادی ، روانی و نظامی یک ملت  یا گروهی از ملت ها برای حداکثر حمایت از سیاست های اتخاذ شده که در زمان جنگ و صلح کاربرد دارد همچنین استراتژی نوع خاص از راه و روش دستیابی به اهداف است که باید شرایط سه گانه را داشته باشد یعنی در ارتباط با چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت وحیاتی سازمان که در محیط رقابتی قرار دارد بحث می نماید که در این رابطه حرکت از وضعیت موجود به وضعیت جدید قابل طرح بوده ،  به عبارتی استراتژی عبارتست از طرح و نقشه یعنی نوعی مسیر آگاهانه و مورد نظر یک رهنمود برای برخورد با یک وضعیت خدعه و فریب یک نقشه خاص یا مانور برای انحراف رقیب الگو به ویژه الگویی از یکسری اقدامات مشخص یعنی وسیله ای برای مشخص کردن جایگاه سازمان در محیط بازار و دیدگاه که استراتژی را یک مفهوم ذهنی می داند و دیدگاهی است مشترک که میان اعضاء یک سازمان بر مبنای مقاصد یا اقدامات آنان می باشد و در حقیقت می توان به نکات زیر توجه نمود .

 

۱- ایجاد یک بستر برای تغییر سازمانی
۲- ایجاد تعهد و احساس مالکیت
۳- ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری

 

استراتژی یک واحد کاری مانند سازمانها و شرکتها ، برنامه ای است که خطوط راهنمای رفتار کاری واحد را در سطح وسیعی نشان می دهد برای یک سازمان این برنامه شامل انتخاب خدمات و مشتریهای سازمان ، اهداف اصلی که توسط این برنامه باید به آنها رسید و سیاستهای تهیه و تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف اصلی است ، شخصی که عهده دار تعیین و تنظیم استراتژی است باید ارتباطات و تاثیرات متقابل واحدهای مختلف را تحت کنترل خود در یابد از طرفی یک مدیر باید چشم انداز گسترده داشته باشد .

 

فهرست مطالب

 

مدیریت استراتژیک ۲
تعریف مدیریت استراتژی ۳
تعریف واژه استراتژیک ۴
تعریف استراتژی ۴
مزایای مدیریت استراتژیک ۵
برنامه ریزی استراتژیک ۶
سیر تکامل برنامه ریزی ۸
تعریف برنامه ریزی استراتژیک ۸
تعریف جامع برنامه ریزی ۹
برنامه ریزی بلند مدت و برنامه ریزی استراتژی ۱۰
ویژگیهای یک برنامه ریزی استراتژیک ۱۰
راهکارهای استراتژیک ۱۲
استراتژی سازمان و مدیریت عملکرد ۱۳
ماموریت ۱۵
اجزای تشکیل دهنده ماموریت سازمان ۱۶
تدوین بیانیه ماموریت سازمان ۱۶
ماموریت سازمان در برنامه ریزی استراتژیک ۱۶
تاریخچه استراتژی ۱۷
استراتژی ارزش ها و رفتار سازمانی ۱۸
استراتژی تهاجمی ۱۹
استراتژی محافظه کارانه ۲۰
استراتژیک تدافعی ۲۰
استراتژی رقابتی ۲۰
بررسی عوامل داخلی و خارجی سازمان ۲۳
مولفه های موفقیت استراتژی ۲۳
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ۲۳
برنامه ریزی استراتژی ۲۷
مزایای برنامه ریزی استراتژیک ۲۷
محدودیت برنامه ریزی استراتژیک ۲۷
اهداف سازمان در برنامه ریزی استراتژیک ۲۹
طراحی استراتژی به کمک رایانه ۳۳
استراتژیهای ستونی ۳۷
استراتژی های بازاریابی فردی ۳۷
استراتژی قیمت گذاری تبعیض آمیز ۳۷
استراتژی های ردیفی ۳۸
استراتژی تملک مشتری ۳۸
استراتژی پیش نگر ۳۹
استراتژی های هوشمند در تقابل با استراتژی های سنتی ۴۰
در انواع استراتژی و شیوه تشکیل آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود . ۴۲
تفکر استراتژیک ۴۲
اهمیت تفکر استراتژیک ۴۶
در جستجوی بهترین دیدگاه تفکر استراتژیک ۴۹
برنامه ریزی دقیق برای تغییر و تحول سازمانی ۵۰
فعالیتهائی که در مدیریت تغییر اثربخش نقش دارند ۵۲
رویکردهای مختلف نسبت به تحول سازمانی ۵۲
رویکرد میانجی گرانه ( صلح آمیز ) ۵۳
رویکرد تهاجمی ( تعرضی ) ۵۳
۳- رویکرد تلفیقی ۵۴
فرضیات مدرنیته درباره تغییر ۵۷
کارآفرینی در سازمانها – نوآوری و شبکه های سازمانی در تفکر استراتژیک ۵۸
تدوین استراتژی و سازمان یاد گیرنده ۵۹
تفکر استراتژیک و ابعاد اخلاقی ۶۳
ماموریت ومفهوم جدید در سازمانها ۶۴
اخلاق در سازمان و استراتژی ۶۶
منشور تفکر اخلاقی ۶۷
تفکر استراتژیک و توسعه بین المللی ۶۹
هفت ویژگی عمده سازمانهای رقیب ۷۰
تدوین استراتژی در ساختار صنعت و سازمانها ۷۱
نمودار الماس ملی ۷۴
مزیت رقابتی جهانی ۷۵
جهانی سازی و استراتژی جهانی ۷۶
آینده نگری ۷۸
دیدگاه شهودی ۷۹
تقسیم بندی مراحل مختلف فرآیند ۸۲
گرایشهای فکری ۸۳
عوامل تحولات سریع در سازمانها و جامعه ۸۷
آینده نگری ومدیریت استراتژیک : ۸۸
ابزار ترسیم آینده چیست ۹۰
مدیریت استراتژیک متاثر از مکتب توصیفی ۹۳
مدیریت استراتژیک و تدوین چشم انداز با رویکرد تلفیقی ۹۵
مفاهیم و معانی چشم انداز در چارچوب مدیریت استراتژیک ۹۷
عوامل موثر در تبین سند چشم انداز به لحاظ نظری ۱۰۰
چشم انداز بر مبنای باورهای ژاپنی ۱۰۲
ارزیابی متوازن سازمانهای رقابتی ۱۰۳
فهرست منابع و ماخذ ۱۰۵

 

قیمت فایل ۴۹,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت مدیریت استراتژیک و داشتن تفکر استراتژیک در سازمان

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

(0)(0)

نظرات کاربران (0)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

نظری ارسال نشده است.

خبرنامه وطن پی دی اف

با وارد کردن آدرس ایمیل تان در کادر زیر و تایید آن از طریق ایمیل آخرین کتابها را در ایمیل تان تحویل بگیرید :

تمامی حقوق این سایت متعلق به وطن پی دی اف می باشد.