=
::: سـخـن روز : شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . .

موضوعات

تبلیغات

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 151
قالب : doc
حجم : 205 KB
دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران
:::: توضیحات :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 52 امتیاز
Loading...

پایان نامه برای دریافت کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

 

چکیده

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، ۶۰نفر زن وشوهر (۳۰زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه ۴۷سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان ۹۹%دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان ۹۹%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان …………………… صفحه

چکیده

 

فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش

 

مقدمه…………………………………… ۱

۱- موضوع پژوهش…………………………… ۴

۲- هدفهای پژوهش …………………………. ۴

۳- امکان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن ………. ۵

۴- سؤالهای پژوهش ………………………… ۵

۵- فرضیه‎های پژوهش………………………… ۶

۶- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها…………….. ۶

خلاصه……………………………………. ۸

 

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

 

تعریف رضایت……………………………… ۱۰

تعریف رضایتمندی زناشویی…………………… ۱۱

ازدواج …………………………………. ۱۲

تعریف ازدواج ……………………………. ۱۲

فوائد ازدواج…………………………….. ۱۳

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی ………………. ۱۴

افکار مسموم ……………………………………………………….. ۱۷

بهداشت روانی ……………………………………………………… ۱۷

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان ………………….. ۲۰

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق……………………… ۲۰

پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین……………………… ۲۰

طرز تفکر وعقاید وتمایلات ……………………………………. ۲۱

طرز تلقی ونگرشها ……………………………………………….. ۲۲

عقاید مذهبی ……………………………………………………….. ۲۳

اختلافات طبقاتی …………………………………………………… ۲۳

میزان تحصیلات ……………………………………………………… ۲۴

توافق وطرز فکر درباره امورجنسی ………………………… ۲۴

تولد فرزند…………………………………………………………… ۲۵

تعداد فرزندان……………………………………………………… ۲۶

اخلاق …………………………………………………………………… ۲۶

دخالت اطرافیان وبستگان ……………………………………… ۲۷

تفاوت سنی بین زن و شوهر ……………………………………… ۲۷

رابطه با اولیا …………………………………………………… ۲۸

ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد………… ۲۹

وجوهی از اختلافات زناشویی …………………. ۳۱

نیازهای احساسی زن ومرد……………………. ۳۱

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود…………… ۳۲

نیاز اساسی ازدواج موفق……………………. ۳۳

نقش زن در زندگی امروز ……………………. ۳۵

زن در نقش همسری …………………………. ۳۵

موقعیت زن در اسلام ……………………….. ۳۶

ازدواج از نظر اسلام……………………….. ۳۷

سختگیری در مسئله ازدواج…………………… ۳۸

اهداف والای ازدواج در اسلام…………………. ۳۸

معیارهای انتخاب همسر …………………….. ۴۰

خواستگاری……………………………….. ۴۲

مهریه…………………………………… ۴۲

جهیزیه …………………………………. ۴۳

عقد وعروسی………………………………. ۴۴

حقوق زن وشوهر……………………………. ۴۵

رفتار…………………………………… ۴۶

گفتار…………………………………… ۴۶

هدف زندگی ازدید قرآن …………………….. ۴۶

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن کریم ……….. ۴۷

خانواده…………………………………. ۴۸

تیپهای خانواده…………………………… ۴۹

خانواده متزلزل . …………………………. ۵۰

خانواده متعادل…………………………… ۵۰

خانواده متکامل…………………………… ۵۰

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر…………….. ۵۱

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر…………… ۵۲

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها…………………. ۵۳

شیوه‎های کاربردی برای رسیدن به تفاهم ……….. ۵۳

طلاق…………………………………….. ۵۴

خانواده گسسته …………………………… ۵۶

اختلافات خانوادگی ………………………… ۵۶

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه……………….. ۵۷

انواع عوارض بعد از طلاق……………………. ۵۸

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق……………. ۵۹

هوش…………………………………….. ۶۰

تعریف هوش……………………………….. ۶۰

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی …………… ۶۳

هوش عملی وهوش نظری……………………….. ۶۴

هوش واستعدادهای دیگر……………………… ۶۵

ماهیت عامل g ……………………………. 67

تست هوش چیست…………………………….. ۶۷

بهره هوشی (هوشبهر )چیست…………………… ۶۷

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی……………. ۶۹

ماهیت هوش ………………………………. ۷۰

الف- هوش بعنوان توان درک رابطه…………….. ۷۱

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید… ۷۱

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ………………. ۷۲

ت- هوش بعنوان قدرت وتفکر انتزاعی ………….. ۷۲

عوامل موثر در رشد هوش ……………………. ۷۲

نقش محیط ووراثت در تشکیل هوش………………. ۷۳

۱- وراثت وهوش……………………………. ۷۳

۲- ازدواج میان خویشاوندان وهوش ……………. ۷۵

۳- هوش چگونه به ارث میرسد…………………. ۷۵

۴- محیط وهوش…………………………….. ۷۵

۵- نقش زمان در تشکیل هوش………………….. ۷۶

۶- عوامل محیطی موثر در رشد هوش…………….. ۷۷

آزمون استانداردشده هوش……………………. ۷۸

آزمونهای هوش ……………………………. ۸۰

آزمونهای گروهی…………………………… ۸۱

آزمونهای فردی هوش………………………… ۸۲

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش…………….. ۸۳

نظریه‎های معاصر هوش……………………….. ۸۴

الف: نظریه‎های عاملی هوش…………………… ۸۵

نظریه دوعاملی اسپیرمن…………………….. ۸۶

نظریه سلسله مراتبی……………………….. ۸۷

نظریه چند عاملی ترستون……………………. ۸۸

نظریه سه بعدی گیلفورد…………………….. ۸۹

نظریه کتل درباره هوش متبلور وهوش سیال………. ۹۰

نظریه دوسطحی جنسن………………………… ۹۱

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش………………. ۹۲

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش……………… ۹۳

نظریه بازنمایی برونر……………………… ۹۵

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج کشور………………………………. ۹۵

خلاصه …………………………………… ۱۰۷

 

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

 

۱-انتخاب نمونه…………………………… ۱۱۵

۱-۱- جامعه مورد بررسی…………………….. ۱۱۶

۲-۱ روش نمونه گیری ………………………. ۱۱۶

۳-۱ نمونه منتخب………………………….. ۱۱۶

۲-ابزار وروش اجرای پژوهش………………….. ۱۱۶

۱-۱ ابزار پژوهش …………………………. ۱۱۶

۲-۲ آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH…………. 116

۳-۲روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH 122

۴-۲آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN……………… 123

۵-۲شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN        ۱۲۳

۶-۲ روش اجرای پژوهش………………………. ۱۲۴

۳-طرح پژوهش وروشهای آماری…………………. ۱۲۴

۱-۱- معرفی طرحهای پژوهش ………………….. ۱۲۴

۱-۲-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها ……………. ۱۲۴

خلاصه……………………………………. ۱۲۵

 

فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی

 

۱-یافته‎های توصیفی ……………………….. ۱۲۷

۲-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها ۱۳۰

خلاصه …………………………………… ۱۳۲

 

فصل پنجم : بحث ونتایج کمی

 

۱-بحث وبررسی درباره یافته‎ها ………………. ۱۳۵

۲-تفسیر نهایی …………………………… ۱۳۶

۳-محدودیتهای پژوهش ………………………. ۱۴۲

۴-پیشنهادات……………………………… ۱۴۳

 

منابع    ۱۴۴

 

پیوستها

 

جدول داده‎های خام مردان……………………. ۱۴۷

جدول داده های خام زنان……………………. ۱۴۸

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان………… ۱۴۹

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان………… ۱۵۱

 

قیمت فایل ۵۷,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

(0)(0)

نظرات کاربران (0)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

نظری ارسال نشده است.

خبرنامه وطن پی دی اف

با وارد کردن آدرس ایمیل تان در کادر زیر و تایید آن از طریق ایمیل آخرین کتابها را در ایمیل تان تحویل بگیرید :

تمامی حقوق این سایت متعلق به وطن پی دی اف می باشد.